Digitiekartta

Digitiekartta neljästä näkökulmasta 

 1. Digitalisaation edistämisen tiekartta (digitiekartta) on suunnitelma, miksi ja mitä digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla homma hoidetaan.
 2. Digitiekartta luo läpinäkyvyyttä, ohjaa toimintaa ja kehittämistä, nostaa esille digitalisaation mahdollisuuksia sekä lisää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä.
 3. Digitiekartan toimenpiteet helpottavat henkilöstön ja kuntalaisten arjen sujumista ja laajenevan digilainsäädännön vaatimuksien täyttämistä.
 4. Onnistunut digitiekartta katsoo vahvasti eteenpäin, on tavoitteellinen, mutta samalla realistisesti toteutettava sekä helposti seurattava ja viestittävä.

Digitiekartan sisällöt (Digitiekarttatyön tulokset)

 • Saatesanat: miksi ja miten digitalisaatiota kunnassa edistetään.
 • Lähtö- ja tavoitetasot: yksitoista näkökulmaa viisitasoisella asteikolla.
 • Visio: tavoiteltava tulevaisuudentila, jonka haluamme saavuttaa.
 • Tavoitteet: mahdollistavat tulevaisuudentilan (vision) toteutumisen.
 • Toimenpiteet: konkretisoivat vision ja tavoitteiden toteutumisen.
 • Aikataulut: asettavat toimenpiteet toteuttamisjärjestykseen.
 • Vastuuhenkilöt/tahot: vastaavat toimenpiteistä ja aikatauluista.
 • Omistajataho ja toimintamalli: digitiekartan koordinointi- ja seurantavastuu.

Digitiekarttatyön vaiheet

Valmisteluvaihe: Tarvittava määrä projektiryhmän palavereita eri vaiheiden välissä. Projektiryhmässä digitiekarttatyön avainhenkilöt.

Koulutusvaihe: Henkilöstölle ja luottamushenkilöille suunnattu Kuntien digitaalinen tulevaisuus –koulutus. Luo pohjaa digitalisaatiokyselyyn vastaamiselle.

Kyselyvaihe: Digitalisaatiokysely henkilöstölle ja tuloksien analysointi digitalisaation edistämisen nykytilasta. Digitalisaation edistämisen lähtötaso digitiekartalle.

Määrittelyvaihe: Digitalisaation edistämisen tavoitetason sekä tärkeimpien kehittämiskohteiden määrittely johtoryhmässä. Ohjausta digitiekartan sisältötyöhön.

Työpajavaihe: Tarvittava määrä digitiekartan sisältötyöpajoja, joissa hyödynnetään digitiekarttatyökirjaa ja pienryhmätyöskentelyä.

Esittelyvaihe: Valmiin digitiekartan esittely henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Referensseinä mainittakoon, että olemme olleet toteuttamassa digitiekarttoja yli neljässäkymmenessä kunnassa eri puolilla Suomea!

TILAA DIGITIEKARTTA JA EDISTÄ KUNNAN DIGITALISAATIOTA SUUNNITELMALLISEMMIN!

Lisätiedot ja tilaukset:

Toni Auvinen, johtava konsultti
FCG Finnish Consulting Group Oy
Puhelin/WhatsApp: 044 245 0818
Sähköposti: toni.auvinen@fcg.fi